Τεχνικές Προγεννητικού Ελέγχου-Εμβρυμητρική Ιατρική

Αμνιοπαρακέντιση

Η Αμνιπαρακέντιση είναι μια επέμβαση κατά την οποία πραγματοποιείται λήψη αμνιακού υγρού από τον σάκο κυήσεως, προκειμένου να διαπιστωθεί μια ενδεχόμενη αλλαγή στα χρωμοσώματα(καρυότυπο) του εμβρύου η οποία μπορεί να είναι συμβατή είτε με την ηλικία της εγκύου είτε με υπερηχογραφηκά ευρήματα κατά την διάρκεια της παρακολούθησης της κύησης .


Βιοψία τροφοβλάστης

Συνιστάται στη λήψη ενός τμήματος τροφοβλάστης το οποίο περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες για το έμβρυο. Ο χρόνος που μπορεί να γίνει η λήψη είναι μεταξύ 8ης και 12ης εβδομάδας η πιο καλή περίοδος φαίνεται να είναι στην 10η εβδομάδα.


Λήψη εμβρυικού αίματος

Η επέμβαση αυτή συνίσταται στην λήψη εμβρυϊκού αίματος με διάφορες τεχνικές :1ο) με την χρήση εμβρυοσκοπίου (μέθοδος που έχει εγκαταλειφθεί τώρα) κατά την οποία πραγματοποιείται εκλεκτική παρακέντηση αγγείων του ομφαλίου λώρου(φλέβας η αρτηρίας) και, 2ο)κατ' ευθείαν παρακέντηση του ομφαλίου λώρου (κατά προτίμηση στο σημείο έκφυσης του ).


Εμβρυομητρική ιατρική

H αντίληψη που ήθελε το έμβρυο σαν μια απλησίαστη οντότητα ,έχει από καιρό εγκαταλειφθεί. Η αντίληψη ότι κάποιες συγγενείς η κληρονομικές παθήσεις του εμβρύου αποτελούν το πεπρωμένο του και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διακόψουμε την κύηση είναι ,δυστυχώς , κυρίαρχη στις μέρες μας.