Γονιμότητα-Αναπαραγωγή

Ορισμός


Αντιμετώπιση

ΑΙΤΙΕΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ, που αφορούν τη γυναίκα:

ενδοκρινολογικοί, η ηλικία της μητέρας και ο αριθμός των ωοθυλακίων είναι οι ουσιαστικές παράμετροι γονιμότητας της γυναίκας .


Θεραπεία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ

Η πιο απλή εξέταση για την εκτίμηση της γονιμότητας στον άντρα, είναι η εξέταση σπέρματος. Αυτή η εξέταση είναι ανέξοδη, εύκολη να εκτελεστεί και δίνει πολύτιμες πληροφορίες, αν και όχι αποδείξεις! Σε πολλές χώρες, αυτή είναι και η πρώτη εξέταση για την εκτίμηση της γονιμότητας ενός ζευγαριού και σε γενικές γραμμές εκτελείται πριν από την διεξαγωγή οποιασδήποτε εξέτασης στην σύζυγο.