Ημέρα της γυναίκας -Πρόληψη

Mε την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τα μέλη και το προσωπικό ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ  «ΕΛΕΥΘΩ Ο.Ε» θα ήθελε να επισημάνει την ανάγκη του προληπτικού ελέγχου του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας και του μαστού της. Ο έλεγχος αυτός την περίοδο αυτή που την χαρακτηρίζει μια πρωτόγνωρη κοινωνική και οικονομική κρίση στην χώρα μας  έχει ιδιαίτερη σημασία μιάς και συνεχώς  λιγότερος αριθμός  γυναικών επιδιώκει τον προληπτικό έλεγχο. Έτσι λιγότερες πλέον γυναίκες και σε αραιότερα χρονικά διαστήματα επισκέπτονται τον γιατρό τους ή δημόσιες δομές υγείας για τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία .

   Θα πρέπει να γίνει αντιλιπτό , ότι ο καρκίνος ανεξάρτητα από κοινωνικά γεγονότα αυξάνεται και προσβάλει κοινωνικές ομάδες χαμηλού κοινωνιοικονομικού επιπέδου.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  «ΕΛΕΥΘΩ Ο.Ε» συνιστά. :

α)Οι γυναίκες πρέπει να υποβάλονται σε  τεστ ΠΑΠ συχνά ,ανά έτος, και ειδικά  σε  περιπτώσεις υψηλού κινδύνου καθώς και σε HPV DNA Test.

β)Να επιδιώκουν ετήσια γυναικολογική εξέταση και υπερηχογραφικό έλεγχο των έσω γεννητικών οργάνων, ειδικότερα  μετά από την φάση της κλιμακτηρίου.

γ)Μετά το 40ό έτος πρέπει να διενεργείται απαραίτητος μαστογραφία ή και υπερηχογράφημα μαστών όπου αυτό απαιτείται και σε ετήσια βάση.

δ)Θα πρέπει να επιδιώξουν τον εμβολιασμό έναντι του ιού  HPV, κυρίως στα έφηβα κορίτσια αλλά και στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών.
Η υλοποίηση των παραπάνω συμβουλών θα συμβάλει στην μειώσει της εμφάνισης καρκίνου του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και του μαστού της.