Τέστ Πατρότητας

Με την εξέλιξη της επιστήμης της γενετικής το πρώτο πράγμα που ζητείται από έναν άνθρωπο είναι το ιστορικό της οικογένειάς του, καθότι πάνω σε αυτό βασίζεται όχι μόνο ο καθορισμός της εξέτασης που πρέπει να γίνει, αλλά και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Είναι λοιπόν κατανοητό πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ποιοί είναι οι πραγματικοί του γονείς.

Το τεστ πατρότητας δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή των εξελιγμένων τεχνικών ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA της εγκληματολογίας, από τους ίδιους τους ιδιώτες με σκοπό την επίλυση προβληματισμών και αμφιβολιών πολλών ετών. Σύμφωνα με τους μηχανισμούς της κληρονομικότητας, το γενετικό υλικό κάθε ανθρώπου προέρχεται κατά 50% από τον πατέρα του και κατά 50% από τη μητέρα του, ενώ η πιστή αντιγραφή και μεταφορά της γενετικής πληροφορίας από τη μια γενιά στην άλλη αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη βιολογικής σύνδεσης μεταξύ συγγενικών ατόμων. Το γενετικό υλικό του κυττάρου, το DNA, διακρίνεται σε δυο περιοχές. Τις Κωδικοποιημένες Περιοχές DNA, οι οποίες περιέχουν τα γονίδια και σχετίζονται με τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου και τις Ακωδικοποίητες Περιοχές DNA, οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί με καμία λειτουργία και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το τεστ πατρότητας βασίζεται σε αυτές ακριβώς τις ακωδικοποίητες περιοχές του DNA και μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία αυτών των περιοχών, τα οποία ονομάζονται γενετικοί δείκτες. Οι γενετικοί δείκτες είναι μικρές συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων /«γραμμάτων», δηλαδή ένα κομμάτι DNA που αποτελείται από 2 έως 6 νουκλεοτίδια/«γράμματα» και επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Τα κομμάτια αυτά μεταβιβάζονται, σε πολλές περιπτώσεις, αυτούσια από τους γονείς στους απογόνους τους, οπότε εφόσον ανιχνευτούν τόσο στον πιθανό πατέρα, όσο και στο παιδί, τότε επαληθεύεται η πατρότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή υπάρχει ασυμφωνία στα εξεταζόμενα τμήματα γενετικού υλικού, σημαίνει ότι ο άνδρας δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Αν και ο αποκλεισμός μιας πατρότητας μπορεί να είναι κατηγορηματικός (100%), η επιβεβαίωση της πατρότητας συνοδεύεται από τον υπολογισμό του δείκτη πατρότητας, ο οποίος εκφράζεται με τη μορφή ποσοστού πιθανότητας και είναι συνήθως μεγαλύτερος από 99,999%. Σήμερα, σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές του FBI και του Ευρωπαϊκού αρχείου αναλύονται τουλάχιστον 16 γενετικοί δείκτες, ενώ παραπάνω δείκτες χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλύσεις DNA για την εξακρίβωση της πατρότητας δεν μας δίνουν πληροφορίες για πιθανές γενετικές παθήσεις, καθότι ελέγχονται οι περιοχές του γενετικού κώδικα που δεν φέρουν γονίδια. Επίσης, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων το εργαστήριο τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, ενώ τα δείγματα καταστρέφονται με το πέρας της ανάλυσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την ανεύρεση μητρότητας ή οποιασδήποτε συγγένειας, αλλά και στην ταυτοποίηση πτωμάτων μέσω της αδερφής, του αδερφού, παππού, γιαγιάς και ούτως καθεξής.


Το τεστ πατρότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του ανθρώπου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή πριν καν γεννηθεί ένα μωρό. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται υλικό κατά την 11η-12η εβδομάδα της κύησης, είτε με αμνιοπαρακέντηση, είτε με λήψη χοριακών λαχνών, που περιέχουν κύτταρα του εμβρύου, των οποίων το DNA εξετάζεται και συγκρίνεται με αυτό του πιθανού πατέρα.

Σε μεγάλη έρευνα που έγινε πρόσφατα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης με τη μελέτη χιλιάδων τεστ πατρότητας, απεδείχθη ότι περίπου το 1 στα 25 παιδιά έχει διαφορετικό πατέρα από αυτόν που έχει παντρευτεί η μητέρα τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται κάθε χρόνο 250-300.000 επίσημα τεστ πατρότητας, ενώ στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατατέθηκαν το 2007 περισσότερες από 1.000 αιτήσεις αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας.Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές έγιναν ενώ το ζευγάρι ήταν παντρεμένο και μόνο το 10% αφορούσε παιδιά εκτός γάμου. Σε μια τέτοια κοινωνία, πέρα από την προσωπική ανάγκη που έχει ο καθένας μας να γνωρίζει τους βιολογικούς συγγενείς του, η εξακρίβωση αυτού του είδους σχέσεων μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική στην επίλυση προβλημάτων που ως τώρα δεν μπορούσαν να απαντηθούν, όπως η  καθώς και πολλά άλλα. Επίσης, γνωρίζοντας τους γεννήτορες μας αλλά και τους λοιπούς βιολογικούς μας συγγενείς, είμαστε σε θέση να προφυλαχθούμε ή και να ανιχνεύσουμε έγκαιρα κληρονομικά νοσήματα, τα οποία πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή.

Ακολουθώντας πιστά τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, η «ΕΛΕΥΘΩ Ο.Ε.» είναι σε θέση να επιλύσει από τις πιο απλές ως και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις εξακρίβωσης πατρότητας αλλά και οποιασδήποτε άλλης βιολογικής συγγένειας. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις του εργαστηρίου μας είναι υψηλής ακρίβειας και πιστότητας, συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νομική χρήση, ενώ είναι δυνατό να συνοδευτούν με ένορκη κατάθεση ειδικού επιστήμονα, αν ζητηθεί.Baby-Feet-Father-with-Baby