Γεννετική μολυσματικών παραγόντων

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

41406-hiv 0316 Στο τμήμα της Μοριακής Γενετικής Μολυσματικών Παραγόντων οι τεχνικές της μοριακής βιολογίας εφαρμόζονται στην ανίχνευση ιών, βακτηρίων, μυκήτων, πρωτόζωων και πολλών άλλων παθογόνων μικροοργανισμών σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών υλικών. Οι μοριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR), η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις της δεκαετίας. Η PCR είναι μία μέθοδος βιοχημείας και μοριακής βιολογίας για την απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό μέχρι και δισεκατομμύρια φορές μίας γνωστής αλληλουχίας DNA, in vitro, χωρίς τη χρήση ζωντανών μικροοργανισμών.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματά της μεθόδου είναι:

 • η υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, η οποία υπερβαίνει το 98%.
 • η εξαίρετη ταχύτητα: αποτέλεσμα εξέτασης εντός 24ώρου από την παραλαβή του δείγματος.
 • η εφαρμογή της σε οποιοδήποτε βιολογικό υλικό, ακόμα και σε μικροποσότητες υλικού.
 • η διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς που δεν καλλιεργούνται.
 • η ακριβής ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης του μολυσματικού παράγοντα με σκοπό τον προσδιορισμό του σταδίου της λοίμωξης αλλά και της απόκρισης μετά από θεραπεία, δηλαδή επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας της μολυσματικής νόσου.
 • η τυποποίηση του μικροοργανισμού με σκοπό τον καθορισμό και εξατομίκευση της αγωγής.
 • η ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών ακόμη και σε αρχικά στάδια της λοίμωξης.
 • δεν επηρεάζεται από την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς.

 

deleteΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩdeleteΝ

 • Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού του Ανθρωπίνου Θηλώματος (HPV: 29 υποτύποι)
 • Ανίχνευση του ιού της Γρίπης Α (Η1Ν1)
 • Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός ιϊκού φορτίου Ηπατίτιδας Β (HBV)
 • Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός ιϊκού φορτίου Ηπατίτιδας C (HCV)
 • Προσδιορισμός γονοτύπων του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV)
 • Ανίχνευση του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV)
 • Ανίχνευση του ιού της Ανεμοβλογιάς/Έρπητα Ζωστήρα (VZV/ HHV3)
 • Ανίχνευση του ιού της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης/Epstein Barr (ΕΒV)
 • Ανίχνευση των Ερπητοϊών 1 και 2 (HSV1-2)
 • Ανίχνευση του ιού της Ερυθράς (Rubella)
 • Ανίχνευση του ιού του Έρπητα 6 (HΗV6)
 • Ανίχνευση του ιού του Έρπητα 7 (HΗV7)
 • Ανίχνευση του ιού του Έρπητα 8 (HΗV8)
 • Έλεγχος της Οικογένειας των Εντεροϊών (EV)
 • Έλεγχος της Οικογένειας των Αδενοϊών (ΑV)
 • Ανίχνευση του Παρβοϊού Β19 (Parvovirus B19)
 • Ανίχνευση του Μυκοβακτηριδίου της Φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis)
 • Ανίχνευση των Χλαμυδίων (Chlamydia trachomatis)
 • Ανίχνευση του Μυκοπλάσματος (Mycoplasma hominis)
 • Ανίχνευση του Ουρεαπλάσματος (Ureaplasma urealyticum)
 • Ανίχνευση του Τοξοπλάσματος (Toxoplasma gondii)
 • Ανίχνευση του Μυκοπλάσματος Πνευμονίας (Mycoplasma pneumonia)
 • Ανίχνευση του Χλαμυδίου Πνευμονίας (Chlamydia pneumonia)