Το εργαστηριο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες γενετικής συμβουλευτικής με τη μορφή συνεδριών για τα παρακάτω ζητήματα

 

  • Δημιουργία οικογενειακού δέντρου (pedigreetreeanalysis) και στατιστικός προσδιορισμός κινδύνου κληρονόμησης γενετικών νοσημάτων βάσει οικογενειακού ιστορικού.
  • Διερεύνηση υπογονιμότητας και καθ’έξιν αποβολών
  • Επεξήγηση μηχανισμού κληρονομικότητας, κλινικής εικόνας και πρόγνωσης χρωμοσωμικών και
  • μονογονιδιακών συνδρόμων καθώς και των επιλογών πρόληψής τους.
  • Πληροφορίες που αφορούν τον επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο και την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD).
  • Καθοδήγηση στην επιλογή εργαστηριακών ελέγχων σε περιπτώσεις οικεγενειακού ιστορικού (π.χ για την διερεύνηση οικογενών μορφών καρκίνου, διερεύνηση υπογονιμότητας κ.ά)